بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 347,199,009,437 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,030,157 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,168 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,031,757 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 337,035

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، ميثمه گلستاني چترودي، محمدرضا مايلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي مدبران مستقل

نمودار‌ها