بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 417,102,976,457 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,041,916 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,052,098 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,043,272 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 400,323

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، ميثمه گلستاني چترودي، محمدرضا مايلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها