بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/02
کل خالص ارزش دارائی ها 547,699,497,058 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,026,573 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,054,187 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,029,446 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 533,522

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/29

مدیر صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیر ثبت:

شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي، ميثمه گلستاني چترودي، محمدرضا مايلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها