Menu

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خیابن ولیعصر. بالاتر از میرداماد. خیابان قبادیان. پلاک 33 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
مرکزی 001 خیابن ولیعصر. بالاتر از میرداماد. خیابان قبادیان. پلاک 33 86082942-86081262-86083279 مازیار یکتا
اينترنتي -
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان